Vítejte na nových stránkách Asociace pomoci postiženým ADELI.
Open
X

Odpočet darů.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (ZDP)

Když je dárcem fyzická osoba

o daních z příjmu může fyzická osoba od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky … na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní…, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Hodnotové podmínky:

  • úhrnná hodnota všech darů, resp. bezúplatných plnění v příslušném zdaňovacím období musí převýšit 2 % základu daně, nebo musí činit aspoň 1 000 Kč,
  • v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (do konce roku 2013 byl horní limit jen 10 %)

Když je dárcem právnická osoba:

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky … na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní…, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Hodnotové podmínky:

  • Hodnota každého poskytnutého daru, resp. bezúplatného plnění (samostatně) musí činit alespoň 2 000 Kč.
  • V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (do konce roku 2013 platil horní limit odpočtu 5 %, resp. dalších 5 % se týkalo jen vybraných darů školám a výzkumným institucím).

 

  • A odpočíst od základu daně lze i dar, resp. bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu EU než Česka, Norska nebo Islandu, pokud příjemce bezúplatného plnění a jeho účel splňují podmínky stanovené ZDP.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress