10486664_10201330636986917_739989444851379449_n

Jana Bendová – Klatovy, Plzeňský kraj

Zveřejněno 10. Júl 2015 · Zveřejněno v Příběhy pacientů

Jmenuji se Jana Bendová, je mi 36 let. Mám rodinu – manžela a dvě malé děti. Ondráškovi je 8 let a Nikolce 5 let. Ještě před rokem jsme žili normálním a šťastným životem, všichni jsme byli zdraví. Na podzim 2014 mi však zjistili nezhoubný nádor sluchového nervu a musela jsem podstoupit operaci, jejímž výsledkem měla být pouze ztráta sluchu na operované straně. Nikdo si nedovedl představit, jak moc nám to změní život.

Operace se bohužel nezdařila. Došlo ke krvácení do mozkového kmene, což bývá často fatální. Lékaři mi dávali mizivé šance na přežití. Dva měsíce jsem strávila na JIP na neurochirurgickém oddělení neschopná téměř žádného pohybu a komunikace. Vzhledem k rozsáhlému poškození mozku jsem nebyla schopná sama dýchat, polykat a byla jsem odkázaná na dlouhodobou podporu plicní ventilace a vyživovací sondy. Můj stav také zkomplikoval těžký oboustranný zápal plic a celkové selhávání organismu, kdy už si ani lékaři nevěděli rady. Ale děti byly mou velkou motivací, abych ten boj nevzdala. Tři měsíce jsem je neviděla ani ony mne. Představa, že by přišly o maminku, mě popoháněla kupředu a dodávala nové síly bojovat. Díky podpoře celé rodiny, která byla a je neskutečnou oporou jak pro mne tak pro děti v těchto těžkých chvílích, jsem se po sedmi měsících strávených po nemocnicích a rehabilitačních klinikách konečně dostala poprvé domů.

I když jsem za tu dobu udělala velké pokroky, jsem bohužel stále odkázaná na celodenní péči a invalidní vozík. V důsledku odstranění části mozečku při původní operaci jsem totiž přišla o rovnováhu a koordinované pohyby. Kvůli poškození mozkového kmene mám stále problémy s polykáním, mluvením, mám poškozené okohybné nervy, ochrnutou tvář a mnoho dalších komplikací.

Ke zlepšení a soběstačnosti mi může pomoci pouze intenzivní trénink a pravidelně se opakující soustavné rehabilitace ve specializovaných centrech. Zatím nejvíce mi přinesl pobyt v ADELI center v Piešťanech na Slovensku, který bohužel není hrazen zdravotní pojišťovnou. První měsíční pobyt se nám podařilo uhradit z rodinných financí. Je to ale tak finančně nákladné, že další pobyty nejsme schopni sami zafinancovat. Pro představu měsíční pobyt s doprovodem přišel na 270 000 Kč. Také domů jsme museli pořídit rehabilitační pomůcky za několik desítek tisíc korun.

Proto bych touto cestou chtěla poprosit všechny lidi s ochotou pomoci o finanční příspěvek na další rehabilitační pobyty, protože to je, zdá se, jediná naděje, jak se stát znovu plnohodnotnou maminkou a manželkou a vrátit se tak k normálnímu životu. Za každou sebemenší pomoc budu velmi vděčná a všem předem moc děkuji.

S pozdravem Jana Bendová s rodinou