OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Petr Sekanina – Sudkov, Olomoucký kraj

Zveřejněno 20. August 2013 · Zveřejněno v Příběhy pacientů

Dobrý den,
jsme rodiče syna Péti. Náš příběh začal 10. 11. 2000, kdy se Péťa narodil a to v 38. týdnu těhotenství. Během komplikovaného porodu došlo k jeho dušení z nedostatku kyslíku a následkem toho mu byla diagnostikována dětská mozková obrna. Lékařsky řečeno se jedná o DMO – spastická kvadruparéza (postižení všech čtyř končetin).

Od narození jsme se synem pravidelně cvičili Vojtovu metodu, jezdili na pobyty do lázní a léčeben, navštívili jsme lékařské odborníky. Podařilo se nám také aplikovat domácí magnetoterapii, zajistit přístroj Motomed, který nám slouží k posilování horních a dolních končetin. To vše a dalších mnoho rehabilitací, kompenzačních pomůcek a léčby má smysl pro zlepšení Péťova zdraví. K pohybu Péťa používá mechanický invalidní vozíček, na který je plně odkázán po celý den. Peťa má DMO zasažené obě dolní končetiny, kdy pouze za pomoci a neustálé opory druhé osoby je schopný se postavit a udělat pár krůčků. Levou ruku plně využívá k manipulaci, pravou ruku, která je více zasažená spíše k přidržení věcí.

Před rokem se nám podařilo Peťu integrovat do běžné základní školy v místě bydliště, kde má k dispozici osobní asistentku a je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole se mu daří, má školu rád a je v ní spokojený. Peťa i přes svůj handicap při menší pomoci druhé osoby a kompenzačních pomůcek velmi rád sportuje. Jezdí rád na kole, rybaří, společně s jeho mladší sestrou Adélkou a bratrem Filípkem  jezdíme na rodinné výlety, rádi plaveme, v zimě jezdíme na lyže, které si Peťa moc oblíbil.

Podařilo se nám absolvovat léčbu v ADELI Medical Center na Slovensku. Léčbou se podařilo pozitivně ovlivnit zvýšené napětí svalů, došlo k posílení trupového svalstva, zlepšení hybnosti. Peťa má díky léčbě zlepšené držení těla v kleče na čtyřech a ve vysokém kleku. Rádi bychom absolvovali další rehabilitaci v ADELI. Léčba je pro nás, co se týká financí, bohužel nedostupná. V současné době máme vysoké finanční náklady s přestavbou domu na bezbariérový. Příspěvek na léčbu od zdravotní pojišťovny bohužel není možný.

Tímto bychom Vás rádi požádali o pomoc, která nám umožní vidět další úspěšné pokroky našeho syna. Pokud budete tak laskaví a přispějete Peťovi, umožníte mu absolvovat rehabilitační léčbu a možná udělat ten vysněný samostatný první krůček.

Mockrát děkujeme za Vaši podporu a finanční příspěvky.

Maminka a tatínek Péti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA