Sára Pražáková

Sára Pražáková

Zveřejněno 11. Apríl 2013 · Zveřejněno v Příběhy pacientů

Sárinka se narodila 2. 6. 2009 v Kladně jako zdravá holčička (alespoň tak mi to bylo řečeno po narození). Když měla Sárka rok a čtyři měsíce začala chodit. Po nějaké době jsem si všimla, že stále častěji našlapuje na špičku pravé nohy. Nedalo mi to a navštívili jsme dětskou lékařku. Ta nám hned napsala doporučení na ortopedii a neurologii. V té chvíli jsem netušila, jak moc nám to změní život. Sárka absolvovala vyšetření na dětské neurologii v Motole a tam nám řekli, že má pravostrannou hemiparézu – DMO. Nebudu psát, jak moc jsme byli v šoku. Naše zdravá Sárinka má DMO! Začali jsme chodit jednou za dva týdny na rehabilitace a 3 krát denně Sárka cvičila Vojtovu metodu. Stále se mi to zdálo málo a tak mi doporučili Jánské lázně na 6 týdnů. Na mě to bylo velmi dlouho, jelikož mám ještě jednu dceru. Absolvovali jsme Jánské lázně už dvakrát, ale nikdy jsem na Sárince neviděla nějaké velké zlepšení.

O ADELI centru v Piešťanech jsem se dozvědela od jedné rodiny právě v Jánských lázních a po návratu jsem si o nich přečetla na internetu. Nakonec jsme do ADELI Medical Center nastoupili v srpnu 2012 a jsem za to velmi vděčná. Sárce to velmi pomohlo – je daleko jistější ve své chůzi, našlapuje o mnoho lépe než když jsme přijely a ručičku používá při práci. Sárinka za šest týdnů v Jánských lázních neudělala tak viditelný pokrok, jako v ADELI Medical Center za dva týdny. Všem chci tímto poděkovat a hluboko se před jejich obětavou a profesionální prací skláním.