Vojtech Utikal

Vojtěch Utíkal

Zveřejněno 5. Apríl 2013 · Zveřejněno v Příběhy pacientů

Vojtíšek Utíkal se narodil v červenci 2005 a hned po narození mu lékaři diagnostikovali vývojovou vadu mozku (mozkovou obrnu). Lékaři mu nedávali mnoho šancí, nikdo nám nedokázal říct, zda bude chodit, mluvit, reagovat na okolní svět.  Naštěstí se Vojtíšek narodil s velkou chutí do života a s touhou se s nepřízní osudu prát. Od narození s ním cvičíme 4x denně Vojtovu rehabilitaci a snažíme se všemožně ve spolupráci s odborníky stimulovat jeho vývoj. Ve 2 letech se posadil a ve 3 letech začal lozit po čtyřech. Intenzivně rehabilituje. Chodí 2x týdně na hippoterapii, 2x týdně plave, jeden týden v měsíci má intenzivní masáže, intenzivní logopedickou péči. Ačkoli lékaři příliš nevěřili, že bude chodit, ve 4 letech začal obcházet kolem nábytku. Vojtíšek v tomto věku téměř nemluvil, jen pár slabik a domluvil se jen posunky se svými blízkými.

Velkou pomocí byl Vojtíškovi pobyt v ADELI v Piešťanech, po něm začal samostatně, i když velmi krkolomně, chodit. Když jsme navštívili rehabilitační centrum podruhé, začal lépe mluvit. Díky tomu může být také integrován do normální mateřské školky s asistentem. Od září tohoto roku nastupuje do zdejší základní školy, v Samotiškách u Olomouce, opět s asistentem. Ze všech sil se nadále snažíme s Vojtou cvičit nejen fyzicky, ale i grafomotoriku, logopedii, rozvíjet pořád dokola znalosti potřebné pro vstup do školy.

Bohužel, dva rehabilitační pobyty v ADELI v Piešťanech, které nejsou placeny zdravotní pojišťovnou, zcela vyčerpaly naše finanční možnosti, které už i vzhledem k počtu dětí a tomu, že jsem na rodičovské „dovolené“, abych intenzivně pečovala o Vojtu, jsou značně omezené.

Vojtíškovi by další pobyt v ADELI zase jistě pomohl, snad by lépe samostatně chodil a mohl by odložit ochranou helmu na hlavě, kterou nosí kvůli častým pádům. Nebo by mu snad spolužáci lépe mohli rozumět. Ovšem bez pomoci druhých si další pobyt dovolit nemůžeme.